Софтуер

Програми и други полезни компютърни аксесоари за османисти.

  • SC Unipad - изключително полезен текстов редактор, незаменим при въвеждане на кратки текстове на арабица. Безплатната версия е достатъчна за почти всичко. Използвайте Unipad, за да наберете текста и после го копирайте в Word или друга програма.
Last modified: 21.12.2008