Услуги

Към настоящия момент предлагаме услугите превод и научни справки.

  • В състояние сме да преведем всякакви текстове от османотурски (османски) език на български, английски, съвременен турски или други езици. По желание преводите могат да бъдат нотариално заверени.
  • Предлагаме също справки и изследвания по зададени теми (включително генеалогия) в османотурски административни документи. Голямо предимство е непосредственият достъп до фонда от над 1 млн. документа, с които разполага Националната библиотека “Св. св. Кирил и Методий”.

За повече информация и запитвания пишете на mail us или се свържете с нас тук.

Last modified: 29.11.2010